Przemysł w Podkarpackim


Stolicą województwa podkarpackiego jest Rzeszów. W całym tym województwie mieszka dwa miliony mieszkańców. Jest to stosunkowo mała liczba, zważywszy na przykład na fakt, że w samej Warszawie żyje właśnie tylu Polaków. na terenie województwa podkarpackiego znajduje się około 45 miejsc, które mają prawa miejskie. W całym województwie znajduje się kilka przejść granicznych. Województwo graniczy ze Słowacją, gdzie przejścia znajdują się w Barwinku, a także w Koniecznej.

Przejścia graniczne z Ukrainą to Medyka, Krościenko, a także Korczowa. Wszystkie te nazwy powinny mówić cokolwiek wszystkim którzy w jakikolwiek sposób śledzą doniesienia o tym, jak wygląda sytuacja na granicach, o tym, jak wygląda stan przemytu a dzień dzisiejszy w Unii Europejskiej. W całym województwie prawie nie ma przemysłu, znajdują się tylko pojedyncze ośrodki, w których coś się dzieje pod względem przemysłu. Znajdują się tutaj na przykład złoża siarki oraz ropy naftowej, jednak w niewielkim stopniu.